AAU logo

Published booklets

The centre's research results are summarized and presented in three small publications.
As the publications are in Danish, the following decriptions are also in Danish.
However, the second publication is available in an English version. 

 

Energineutralt Byggeri – Definition og fremtidig rolle i samfundet

Denne publikation beskæftiger sig med at definere og uddrage de kendetegnende karakteristika i energineutralt byggeri, såvel som at beskrive den rolle, det pågældende byggerikoncept kan spille i fremtidens samfund med et energisystem, som er hundrede procent baseret på vedvarende energikilder.
SeE DANISH publication

 

  

Energineutralt Byggeri - Designprincipper og byggede eksempler for enfamiliehuse
 

Denne publication fokuserer på udviklingen af energineutralt byggeri på konceptniveau. Publikationen præsentere en række designstrategier og teknologier, som er særligt afgørende for udviklingen af energineutrale boliger. Den klarlægger tekniske og arkitektoniske potentialer og udfordringer forbundet med designstrategier og anvendelse af nye teknologier. Endeligt synliggøres både ingeniør- og arkitektfaglige problemstillinger for at skabe en større gennemsigtighed, som kan danne udgangspunkt for et tværfagligt samarbejde.
sEe DANISH publiCation

 seE engLISH VERSION
(Design principles and built examples)


 

Energineutralt Byggeri – Tekniske løsninger


Denne publication beskæftiger sig med udvikling af tekniske løsninger for energineutralt byggeri og opdeler udviklingen i tre trin:
1) Nedbringelse af energibehovet gennem passive foranstaltninger,
2) Anvendelse af effektive energitekniske installationer samt
3) Vedvarende energiforsyning
SeE DANISH publiCation