Ph.d.-forsvar ved Anne Hedegaard Winther

Ph.d.-forsvar ved Anne Hedegaard Winther

Anne Hedegaard Winther vil forsvare sin ph.d.-afhandling "URBAN COMPACT LIVING: MAKING HOME IN THE CITY - AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY OF COMPACT LIVING IN AN URBAN DANISH CONTEXT".

Time

05.05.2021 kl. 13.00 - 17.00

Description

OM PH.D.-AFHANDLINGEN

Compact living får i stigende grad opmærksomhed som muligt bidrag til at mindske presset på storbyernes rødglødende boligmarked. Dette gælder også danske byer. Men en komprimering af boligers størrelse indebærer en alvorlig risiko for at forværre boligforholdene for beboerne. Fordi der er tale om et nyt fænomen, mangler vi viden om hvilke motivationer, der ligger til grund for at vælge urban compact living, og om hvordan livet rent faktisk leves i en sådan kontekst. Dette erhvervs-ph.d.-projekt har undersøgt præcis disse forhold.

Projektet er baseret på et etnografisk case-studium af danske storbyfamilier, der bor kompakt og argumenterer for, at urban compact living ikke må reduceres til et simpelt spørgsmål om kvadratmeter. I stedet må det forstås som en måde for beboerne at skabe og praktisere ’hjem’ på i en ganske særlig kulturel og social kontekst.

Ph.d.-projektet er gennemført i samarbejde med Fonden for Billige Boliger.

BEDØMMELSESUDVALG

  • Senior Forsker Helle Nørgaard, Inst. for Byggeri, By og Miljø, AAU (formand)
  • Forsker Tina Gudrun Jensen, Malmö University
  • Professor Sten Gromark, Chalmers School of Architecture

PH.D.-VEJLEDERE

  • Professor Claus Bech-Danielsen, Inst. for Byggeri, By og Miljø, AAU (hovedvejleder)
  • Direktør Line Røtting Dornan, Fonden for Billige Boliger (erhvervsvejleder)

ORDSTYRER

  • Forskningschef Hans Thor Andersen, Inst. for Byggeri, By og Miljø, AAU

PH.D.-PROGRAM:

  • Media, Architecture and Design

SPROG:

  • Dansk

DAGENS PROGRAM

13:00:   Velkomst ved ordstyreren

13:05:   Ph.d.-studerende giver forelæsning og præsentation

13:50:   Pause
Ønsker publikum at stille spørgsmål til den ph.d. studerende sendes de til ordstyren Hans Thor Andersen, hansthor@build.aau.dk.
Hvis sådanne modtages, fremsætter spørgeren dem, når bedømmelsesudvalget har afsluttet deres spørgsmål og svar-runde.

14:00:   Bedømmelsesudvalget stiller spørgsmål til arbejdet

16:00:   Forsvaret slutter.
Bedømmelsesudvalget går i et andet møderum, evaluerer og skriver den endelige bedømmelse.

ca.16:45: Bedømmelsesudvalget genindtræder i ”Forsvarsrummet” og meddeler sin beslutning.

17:00    Begivenheden slutter.

SÅDAN DELTAGER DU

På grund af covid-19 finder forsvaret sted online via Zoom. Deltag her https://aaudk.zoom.us/j/61532326394  

Meeting ID: 615 3232 6394

Passcode: 671103

Ønsker du at modtage ph.d.-afhandlingen inden forsvaret skriv til Linda Vabbersgaard Andersen lva@build.aau.dk.

Se denne invitation i pdf

Host

Institut for Byggeri, By og Miljø

Address

Zoom

More information

https://aaudk.zoom.us/j/61532326394

Back to