LIVSCYKLUSVURDERING MED LCABYG - Kursus hos BUILD

LIVSCYKLUSVURDERING MED LCABYG - Kursus hos BUILD

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som i stigende grad bliver brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for produkter og ydelser i byggeriet.

Time

11.05.2021 kl. 09.00 - 16.00

Description

LCA er en væsentlig del af vurderingen af bygningers miljømæssige bæredygtig­hed, idet materialevalg og designløsninger har en stor betydning i forhold til bygningers samlede miljøbelastning.

Øget fokus på klima, frivillige certificeringsordninger, flere krav om grønne indkøb og indførelse af frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet gør det stadig mere aktuelt for såvel bygherrer, rådgivere og entreprenører at benytte LCA i byggeriets tidlige faser eller ved renovering.

SBi har udviklet LCAbyg, som er et program, der beregner bygningers miljøprofiler baseret på valg af forskellige materialer og konstruktionsprincipper.

På dette kursus lærer du at udføre LCA på byggeri ved at benytte programmet LCAbyg, så du kan foretage et optimalt valg mellem flere forskellige løsningsmuligheder for at optimere bygningers miljøprofil.

PÅ KURSET FÅR DU:

  • Introduktion til LCA principper
  • Gennemgang af programmet LCAbyg
  • Øvelser i brug af værktøjet, som belyser bygningens samlede miljøbelastning, materialernes betydning og hvorledes miljøprofilen kan forbedres.

Kurset kan med fordel tages sammen med kurset 'Totaløkonomiske beregninger med LCCbyg', hvor bygningens totaløkonomi beregnes via værktøjet LCCbyg.

UNDERVISERE:

  • Seniorforsker Harpa Birgisdottir, BUILD Aalborg Universitet
  • Konsulent Freja Nygaard Rasmussen, BUILD Aalborg Universitet
  • Forsker Kai Kanafani, BUILD Aalborg Universitet

Price

Kr. 3.800 ekskl. moms

Host

BUILD, Aalborg Universitet København

Address

Kurset afholdes online

More information

https://kursus.sbi.dk/lca

Back to